انواع احساسات

انواع احساسات برندسازی

انواع احساسات کدامند ؟

انواع مختلفی از احساسات وجود دارند که بر نحوه ی زندگی و تعامل ما با دیگران تاثیر می گذارد. ما توسط این احساسات کنترل می شویم انتخاب هایی که می کنیم، اقداماتی که انجام می دهیم و ادراکاتی که می کنیم، همگی تحت تاثیر احساسات ما در هر لحظه قرار می گیرند. روانشناسان نیز تلاش کرده اند تا احساسات مختلفی را که مردم تجربه می کنند، شناسایی کنند. هم چنین چندین تئوری متفاوت برای دسته بندی و توضیح احساساتی که انسانها تجربه می کنند، بوجود آمده است.

واژه‌ی «احساس« (Emotion ) طیف گسترده‌ای از احساسات، رفتار و تغییرات در جسم و ذهن یا روح را شامل می‌شود. استاد و روانشناس معروف، رابرت پلاتچیک (Plutchik ) 6 نوع احساس اولیه و یا مهم ـ ( ترس، شادی، عشق، غم و اندوه، غافلگیری و خشم ) را به صورت فهرست در آورده است. به گفته‌ی وی، این احساسات می‌توانند به عنوان احساسات اولیه یا اصلی، ثانویه یا فرعی و ثالثیه یا درجه سه تقسیم بندی شوند. همراه با احساسات اولیه، ما همچنین احساسات ثانویه را که واکنشی مستقیم از احساسات اولیه می‌باشند را تجربه می‌کنیم. به عنوان مثال، فردی ممکن است پس از تجربه‌ی احساس اولیه‌ی ترس، احساس شرمندگی یا گناه به او دست دهد.
پلاتچیک همچنین عنوان می‌کند که انسان نه تنها احساسات اولیه و ثانویه را تجربه می‌کند، بله احساسات ثالثیه را نیز تجربه خواهد کرد. این احساسات اصلی و اولیه همراه با احساسات ثانویه و ثالثیه وابسته به آنها در ذیل آورده شده‌اند:

ترکیب احساسات

روانشناس رابرت پلاتچیک ( ( Robert Plutchik، “چرخه احساسات” را که مشابه “چرخه رنگ” است، ابداع کرد. احساسات را می توان با یکدیگر ترکیب کرد تا احساسات مختلفی  ایجاد شود، هم چون ترکیب رنگ ها برای ایجاد رنگ های دیگر. با توجه به این نظریه، احساسات پیچیده تر از ترکیب همین احساسات اصلی ایجاد می شوند. به عنوان مثال، ۲ احساس اصلی شادی و اعتماد می توانند برای ایجاد عشق با یکدیگر ترکیب شوند. مطالعات بسیاری اخیرا نشان داده اند که احساسات بنیادین بسیاری بیشتر از گذشته مورد قبول قرار گرفته اند.

 

احساسات اولیه یا اصلی انسان

۱ – ترس

ترس یک احساس قدرتمند است که می تواند نقش مهمی در بقا داشته باشد. هنگامی که با خطری روبه رو می شوید و ترس را تجربه می کنید، در شرایطی قرار می گیرید که به آن واکنش جنگ یا گریز می گویند. عضلات شما سفت می شوند، ضربان قلب و تنفس افزایش می یابد و ذهن شما هشیارتر می شود و شما را برای فرار از خطر یا ایستادگی و مبارزه آماده می کند. این پاسخ کمک می کند تا شما اطمینان حاصل کنید که آماده مقابله موثر با تهدیدات محیط پیرامونتان هستید. این نوع احساسات می تواند شامل عکس العمل های زیر باشد:

 • تغییر در حالت چهره مانند درشت کردن چشمان و کشیدن چانه
 • تلاش برای پنهان کردن خود با فرار از تهدید
 • واکنش های فیزیولوژیکی مانند تسریع در تنفس و افزایش ضربان قلب

مطمئنا هیچ کس ترس را به شیوه ای یکسان تجربه نمی کند. افراد ممکن است بسته به شرایط واکنش های حساستری از خود نشان بدهند. ترس پاسخ عاطفی به تهدید فوری است. انسان همچنین می تواند واکنشی مشابه به تهدیدات و خطرات احتمالی که پیش بینی میکند، نشان دهد که از آن به عنوان اضطراب یاد می شود. برای مثال، اضطراب اجتماعی در برگیرنده ترس پیش بینی شده از شرایط اجتماعی است‌.

 

۲ – ناراحتی

ناراحتی نوع دیگری از احساساتی است که اغلب به عنوان یک حالت عاطفی گذرا تعریف می شوندو توسط احساساتی هم چون احساس دل شکستگی، غم و اندوه، ناامیدی، بی علاقگی و پریشانی شناخته می شود. همانند احساسات دیگر، ناراحتی نیز حسی است که مردم به مرور زمان تجربه می کنند. در برخی از موارد افراد می توانند دوره های طولانی و شدید ناراحتی را تجربه کنند که می توانند به افسردگی مبدل شوند. ناراحتی را می توان به روش های مختلف زیر نشان داد:

 • پریشان حالی
 • سکوت کردن
 • عصبانی شدن
 • دور شدن از اطرافیان
 • گریه کردن

نوع و شدت ناراحتی می تواند بسته به ریشه علت و هم چنین نحوه رو به رو شدن مردم با چنین احساساتی متفاوت باشد. ناراحتی می تواند اغلب افراد را هدایت کند تا خود را با مکانیسم های امیالی هم چون اجتناب از دیگران، خود-درمانی و یادآوری افکار منفی، تطبیق دهند. چنین رفتارهایی می توانند احساس ناراحتی و طول عمر آن را تشدید کنند

 

۳ – خوشحالی

از بین تمام احساسات، شادی تنها احساسی است مردم بیشتر از هر احساس دیگری برای آن تلاش می کنند. خوشحالی اغلب به عنوان یک حالت عاطفی دلپذیر تعریف می شود که توسط احساساتی هم چون احساس قناعت، خوشی، لذت، رضایت و رفاه مشخص می شود. تحقیقات در زمینه خوشحالی از دهه ۱۹۶۰ به طور قابل توجهی در تعدادی از رشته ها از جمله شاخه ای از روان شناسایی معروف به روانشناسی مثبت گرا، افزایش یافته است. این نوع احساس به این طریق خودشان را نشان می دهد:

 • در حالت چهره تغییری مانند لبخند زدن رخ می دهد
 • در حرف زدن به صورت جملات آرام خود را نشان می دهد
 • در تن صدا شیوایی و خوشایندی دیده می شود

در حالیکه خوشحالی یکی از عواطف اصلی بشر است، مواردی که ما فکر می کنیم خوشحالی را ایجاد می کنند به شدت تحت تاثیر فرهنگ هستند. به عنوان مثال، مردم کشور ما معتقدند که زمانی می توانند خوشحال باشند که به اهداف خاصی نظیر خرید خانه یا داشتن کاری با حقوق بالا دست پیدا بکنند. واقعیت هایی که در خوشحالی نقش دارند، اغلب بسیار پیچیده و بیشتر فردی هستند.

 

۴ – انزجار ( نفرت )

نفرت یکی دیگر از ۶ احساس اصلی است حساس انزجار می تواند به روش های مختلفی نشان داده شود از جمله:

 • طفره رفتن از یک موضوع منزجر کننده
 • واکنش های فیزیکی مانند تهوع و استفراغ
 • حالات چهره مانند خاراندن بینی و گاز گرفتن لب ها

احساس نفرت شدید می تواند از یک منظره ناخوشایند، مزه یا بوی بد سرچشمه بگیرد. محققان بر این باورند که این احساس تکامل یافته احساسی است که در واکنش به مواد غذایی مضر یا کشنده صورت می گرفته است. نمونه آن هنگامی است که افراد غذاهای بدبو یا بد مزه ای را تجربه می کنند. مواردی همچون فقر بهداشت، عفونت، خون، پوسیدگی و مرگ نیز می توانند احساس انزجار را به همراه داشته باشند. این رفتار ممکن است پاسخ طبیعی بدن برای اجتناب از بیماری های مسری باشد. افراد هم چنین می توانند احساس انزجار را هنگام مشاهده افراد دیگر که رفتاری منزجر کننده، غیر اخلاقی یا بد دارند، تجربه کنند.

 

۵ – خشونت

خشم می تواند یک احساس بسیار قدرتمند باشد که توسط احساساتی چون خصومت، پریشانی، محرومیت یا مخالفت با دیگران، خود را بروز می‌دهد. خشم مانند ترس می تواند در واکنش جنگ یا گریز نقشی داشته باشد. هنگامی که یک تهدید احساس خشم را بوجود می آورد، ممکن است تمایل داشته باشید خطر را از بین ببرید و از خودتان محافظت کنید. خشم اغلب بدین طریق نمایش داده می شود:

 • تغییر در حالات چهره مانند اخم کردن یا خیره نگاه کردن
 • واکنش هایی همچون موضع گرفتن یا روی خود را از کسی برگرداندن
 • تن صدای بلند مثل صحبت کردن وحشیانه یا فریاد زدن
 • پاسخ های فیزیولوژیکی مانند عرق کردن و قرمز شدن
 • رفتار های تهاجمی مانند ضربه و لگد زدن یا پرتاب کردن اشیا

درحالیکه خشم اغلب به عنوان یک احساس منفی شناخته می شود ولی در برخی موارد می تواند اینگونه نباشد به عنوان نمونه در روشن کردن نیاز های مردم در یک رابطه بسیار سازنده باشد و هم چنین می تواند مردم را برای پیدا کردن راه حلی برای شرایط آزاردهنده تحریک کند. خشم کنترل نشده می تواند به سرعت به تجاوز، سؤ‌استفاده یا خشونت تبدیل شود.

 

۶ – تعجب

احساس تعجب نیز جزو ۶ احساس اصلی است. متعجب شدن معمولا در زمان کوتاهی رخ می دهد و با پاسخ فیزیولوژیکی غم انگیزی به دنبال اتفاقات غیر منتظره خود را بروز می‌دهد. این نوع احساس می تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد. نمونه ای از یک تعجب ناخوشایند مثل بیرون پریدن یک فرد از پشت درختی در شب یا نمونه ای از تعجب دلپذیر مانند سورپرایز دوستان صمصمی تان برای جشن تولدش. احساس تعجب اغلب بدین شیوه توصیف می شود:

 • تغییر در حالات چهره مثل بالا بردن ابرو ، درشت کردن چشم ها، باز کردن دهان
 • پاسخ های فیزیکی مانند به عقب رفتن
 • واکنش های کلامی مثل فریاد زدن، جیغ کشیدن یا نفس نفس زدن

احساس حیرت مانند موارد قبلی می تواند واکنش جنگ یا گریز را در بر داشته باشد. هنگامی که افراد حیرت زده می شوند ترشح آدرنالین شدیدی را تجربه می کنند که بدن آن ها را برای مبارزه یا فرار آماده می کند. این احساس می تواند اثرات مهمی بر رفتار انسان داشته باشد.

به عنوان مثال: تحقیقات نشان داده است که مردم تمایلات بیشتری نسبت به رویداد های شگفت‌انگیز دارند. به همین دلیل است که رویداد های شگفت‌انگیز و غیرمعمول ذکر شده در اخبار بیشتر از سایر خبرها در حافظه باقی می مانند. همچنین تحقیقات نشان داده است افرادی که با اطلاعات شگفت انگیز رو به رو هستند، بیش از بقیه افراد یاد می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان 3 فصل از کتاب 
اسرار فروش دیجی کالا

لطفا ایمیل خودتون رو وارد کنید تا لینک دانلود رو براتون بفرستیم.
برای من بفرست
کتاب
close-link

دانلود فایل PDF مقاله برند چیست؟

لینک دانلود برای  شما ارسال میشه
فایل رو می خواهم
close-link

دانلود فایل های هدیه

۷ اشتباه مهلک صاحبان کسب و کارها را بشناسیم؟
لطفا اسم و آدرس ایمیل خودت رو در کادر زیر وارد کنید تا لینک دانلود براتون فرستاده بشه!
بله لطفا برام ارسال کن
>
close-link

دانلود فایل های هدیه

چرا بعضی ها راحت می فروشند اما شما نه؟
لطفا اسم و آدرس ایمیل خودت رو در کادر زیر وارد کنید تا لینک دانلود براتون فرستاده بشه!
بله لطفا برام ارسال کن
دوره>
close-link

درخواست ثبت نام در دوره اسطوره‌های برندساز

لطفا نام و تلفن و آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید 
ارسال درخواست
close-link

 هدایای کتاب

لطفا نام و ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید
دریافت هدایای کتاب
close-link