چرا هر چی کار میکنیم ثروتمند نمی شویم

تا حالا دقت کردید چرا با وجود اینکه اینهمه کار میکنیم و اینهمه پول درمیاریم اما باز هم ثروتمند نیستیم ؟

اگه یک ماه کار نکنیم هیچ پولی برای خرج کردن نداریم و باز هم مجبوریم کار کنیم ؟

 

دانلود فیلم آموزشی + جزوه راهنما